Портал Кнежа | Здравеопазване
435
page-template-default,page,page-id-435,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Здравеопазване

Системата на здравеопазването в община Кнежа включва едно лечебно заведение за болнична помощ, доболничната помощ се осъществява от индивидуални лекарски практики, а звеното за спешна помощ е в град Плевен. Град Кнежа е единственият общински център в плевенска област, в който няма регистрирано ДКЦ или медицински център.

Болничната помощ на територията на общината се осъществява многопрофилната болница – МБАЛ Кнежа ООД, която обслужва и населени места от съседната община Искър. Доболничната помощ се осигурява от седем общопрактикуващи лекари,  седем лекари-специалисти, пет зъболекари и няколко медико-диагностични лаборатории.

Териториалното разпределение на лекарските практики за първична извън болнична помощ е освен в град Кнежа, и в селата Бреница и Еница. Лекарските практики в гр. Кнежа са 5, като един от общо практикуващите лекари има кабинет и в с. Еница, в с. Бреница има 2 лекарски практики, като едната от тях покрива и здравно осигурени лица от с. Лазарово, както и от село Петърница от община Долни Дъбник. Кабинетите на лекарите-специалисти са изцяло в общинския център, като освен в частните си кабинети, те работят и в МБАЛ-Кнежа. Общият брой на заетите в здравната система е 102-ма души, като лекарите са 36, зъболекарите – 5, а медицински специалисти по здравни грижи – 61 души.

В града има 4 аптеки и една в село Бреница. Всички медико-диагностични лаборатории се намират на територията на болницата. Спешната и неотложната медицинска помощ за населението от общината се извършва от филиал на ЦСМП в град Плевен. Дежурствата в ЦСНМП се поемат от 5тима лекари, 5 броя фелдшери, и 5тима шофьори. Осигурен е 24-часов санитарен транспорт, като центърът разполага с две. Линейки.

Към системата на здравеопазването се причисляват и детските ясли. На територията на община Кнежа има една самостоятелно функционираща детска ясла – Детска ясла 1, която се намира на  ул. „Стефан Цанов“ № 40. Тя е с капацитет 3 групи с обхванати общо 48 деца. Допълнително потребностите от този тип детско заведение са удовлетворени с 4 яслени групи, разкрита в ДГ в гр. Кнежа и в ДГ „Детска планета“ в с. Бреница.