Портал Кнежа | Лечебни заведения
458
page-template-default,page,page-id-458,page-child,parent-pageid-435,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Лечебни заведения

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ООД – КНЕЖА

гр. Кнежа, ул. Марин Боев № 4

Управител: ВАЛЕРИ ПЛАМЕНОВ ЛАЧОВСКИ

Телефони:

mbal_kneja@abv.bg

МБАЛ-Кнежа ЕООД е създадена през 1964 година като градска болница, през 1988 г. става общинска, а през 2000-та година е регистрирана като „Многопрофилна болница за активно лечение-Кнежа” ЕООД. Собствеността остава 100% общинска, а дейностите се финансират от НЗОК. Болницата е с капацитет 74 легла. (снимката е от медиите)

В лечебното заведение се осъществяват различни дейности – диагностика и лечение на остри заболявания, родилна помощ, диспансеризация, рехабилитация, консултации, поискани от лекар по следните основни и/или профилни специалности: кардиология, педиатрия, вътрешни болести,  неонатология, нервни болести, акушерство и гинекология, анестезиология и интензивно лечение, физикална и рехабилитационна медицина, образна диагностика. МБАЛ-Кнежа предлага денонощно, целогодишно медицинско обслужване и осигурява собствен транспорт за пациенти от региона по клинични пътеки. Цел на болницата е да се осигури достъпност, качество и своевременност на здравните услуги при спазване правата на пациентите.

Болницата е изградена е от три функционално обособени блока съгласно законовите изисквания: Консултативно-диагностичен блок (за диагностика, консултации, клинични изследвания и лаборатория, амбулаторно лечение); Стационарен блок (за болнично лечение); Административно-стопански блок (управление и поддръжка).

 

Консултативно – диагностичният блок включва:

  • приемно – консултативни кабинети (по детски болести; нервни болести; вътрешни болести; акушерство и гинекология; физикална и рехабилитационна медицина)
  • медико–диагностична клинична лаборатория с второ ниво на компетентност (разполага с двама лекари и пет клинични лаборанта)
  • диагностични и други кабинети (кабинет за функционални изследвания и  диагностика; ЕКГ кабинет и кабинет за велоергометрия; кабинет за електромиография; кабинет за функционално изследване на дишането; кабинет за ендоскопска диагностика)
  • отделение за образна диагностика с първо ниво на компетентност (кабинети за конвенционална рентгенова диагностика; кабинет за компютърна томография; кабинет за ехографска диагностика и доплерова сонография).

 

Стационарният блок включва:

  • Отделение по Педиатрия (детско отделение) с 12 легла, в него работят общо трима лекари със специалност педиатрия и неонатология и шест медицински сестри. Завеждащ е д-р Доровска
  • Отделение по акушерство и гинекология с 15 легла; включва родилен блок и операционен блок; в отделението работят трима лекари и шест акушерки. Завеждащ е д-р Пресолски.
  • Отделение по вътрешни болести с 15 легла, с трима лекари – двама кардиолози и един интернист, шест медицински сестри. Завеждащ е Д-р Новески.
  • Отделение по нервни болести с 15 легла, 3-ма лекари и 6 медицински сестри, завеждащ е Д-р Дудушки.
  • Отделение по физиотерапия и рехабилитация със 7 легла. В отделението има секция по Електролечение, Термотерапия и  Криотерапия, Кинезитерапия, Аерозолотерапия, работят общо двама лекари, три рехабилитаторки и две медицински сестри. Завеждащ е д-р Кожухарова
  • Отделение за долекуване, продължително лечение и рехабилитация с 10 легла

 

През 2020 г. през МБАЛ Кнежа са преминали 2717 пациента, тя работи с НЗОК по 40 клинични пътеки.

През 2017 г. МБАЛ Кнежа реализира проект за енергийна ефективност „Здравето на природата е здраве за хората – изграждане и инсталиране на възобновяеми енергийни източници“,  по който  е обновена отоплителната система на лечебното заведение. В пет помещения е изградена нова вентилационна система и нова соларна инсталация.

Отоплителната система дава възможност за използване на три енергоизточника- газ, нафта и ток. Изградена е чилърна климатична система, а старите радиатори са подменени с най-модерни конвектори. Реализираните икономии на енергия са в размер на 54 %. Благодарение на монтираната соларна система, включваща слънчеви колектори и четири бойлера, които освен от слънцето, се подгряват и на газ, се осигурява достатъчно количество топла вода за цялата болница. Новата система за климатизация и отопление надгражда предишния проект, по който сградата е санирана.

През 2020 г. в МБАЛ Кнежа е изградено специално отделение за лечение на Ковид 19, което няма досег с другите части на болницата. То разполага с две стаи с общо седем легла, две от които са предназначени за по-тежки случаи. Със събраните средства от дарения от местния бизнес в размер на почти 100 хил. лева са закупени: 2 броя абдоминален трансдюсер, един  ехограф, един видеопринтер, един дефибрилатор, 8 аспирационни помпи, два пациентски монитора, 3 броя перфузор, една инфузионна помпа, два респиратора, осем компресорни инхалатори, четири броя  пулсоксиметър, седем болнични легла (2 от които електрически), седем медицински дюшека, пет стойки за повдигане на пациенти, 8 броя нощни шкафчета. Осигурени са и предпазни средства за медицинските екипи – общо 80 гащеризони за многократна употреба, 20 шлема и 200 маски FFP3.

През 2021 г. община Кнежа и МБАЛ – Кнежа стартират програма за финансово подпомагане на студенти и кандидат-студенти по медицина от общината. Те ще получават стипендии, с които да покриват семестриалните си такси и част от разходите си за обучение, а след  завършването им, болницата  ще предостави възможност и условия за работа на бъдещите лекари и медицински специалисти по съответните направления на завършената специалност. Целта е младите лекари да останат да работят в общината.