Портал Кнежа | Наука и образование
578
page-template-default,page,page-id-578,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Наука и образование

Образователната структура на община Кнежа включва предучилищно и училищно образование, като училищното е общо и професионално. В град Кнежа  работи и единственият  за България научен Институт по царевицата, който е част от Селскостопанска академия.

Предучилищното образование е насочено към децата между 3 и 6 години и се реализира в детските градини. В общината в момента действат пет – три в град Кнежа и по една в селата Бреница и Еница. В четири от тях (без тази в Еница)  са разкрити и яслени групи. В 3-те градини в град Кнежа има по 2 подготвителни за училище групи, а в село Бреница – една подготвителна група, една подготвителна група има и в НУ „Кнежица“, също в общинския център. Капацитетът на детските градини надхвърля броя на обхванатите деца – на 100 деца се падат малко над 130 места.

Училищното образование е представено от два вида училища – общообразователни и професионални. Тъй като по сега действащата нормативна база, основната степен на образователно равнище (I – VII / Vlll клас) е задължителна,  в училищната мрежа в общината преобладават основните училища. Всички общообразователни училища в община Кнежа са от типа неспециализирани. През учебната 2021/2022 г. на територията има шест общообразователни училища – едно средно, четири основни и едно начално училище.

Някои от общообразователните училища са със статут на „средищни училища“. Такива са НУ „Кнежица“ и ОУ „Васил Левски“ в гр. Кнежа, както и ОУ „Христо Ботев“ в с. Бреница. Двете основни училища в гр. Кнежа – ОУ „Васил Левски“ и ОУ „Отец Паисий“ от 2019 г. са иновативни училища. В общината е създадена добра организация за обхващане на учениците в задължителната основна степен на общото образование от селата, в които няма действащи училища. Това се постига чрез организираните безплатни ученически пътувания към съответните средищни училища.

На територията на община Кнежа има и две професионални гимназии. Едната от тях – ПГ по земеделие „Стефан Цанов“ е с общинско, а другата – ПГ по механо-електротехника „Христо Смирненски“ е с държавно финансиране. Професионалните направления, застъпени в двете професионални гимназии са съобразени с водещите икономически дейности в общината – селско стопанство и машиностроене.

В община Кнежа са организирани ученически пътувания с осигурени пет училищни автобуса, както и още седем автобуса на външни превозвачи. Към средищните училища всеки ден пътуват деца от 11 селища, включително и от съседни общини. Голяма част от учениците пътуват и към професионалните гимназии. По данни на общинската администрация, към гимназията по земеделие ежедневно пътуват около 173 ученика от 18 населени места, по-голямата част от които са от съседните общини. Броят на пътуващите ученици към втората професионална гимназия  по механо-електротехника са по-малко – около 114 от 11 населени места.