Портал Кнежа | Детски градини
763
page-template-default,page,page-id-763,page-child,parent-pageid-578,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Детски градини

ДГ „Мечо Пух“, гр. Кнежа

Гр. Кнежа, Ул. „Цар Самуил“ № 8

Телефон: 091327224

Email: tsdg2_kneja@abv.bg

Директор: Силвия Димова

Сайт:

https://www.dgmechopuh-knezha.com/

Фейсбук страница: ДГ Мечо Пух

В детската градина са създадени условия за придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. В детското заведение, освен трите възрастови групи за градината, има и яслена група „Смехорани“, както и подготвителна за училище – „Пчеличка“.  Образователните стандарти за предучилищното образование се осъществяват при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.

През 2021 г. Община Кнежа получава одобрение за финансиране на проект за обособяване на детски кът за почасови грижи за деца в рамките на детската градина, средствата са предоставени  от ОП „Развитие на човешките ресурси”. Те ще се използват за ремонт и оборудване на отделно помещение, като забавачницата ще могат да посещават всички деца до 12 г., които по някаква причина не посещават училище, детска градина или детска ясла. Грижите за децата ще се предоставят от безработни лица, които следва да преминат необходимото обучение.

От 2020 г. ДГ „Мечо Пух“ работи по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по ОПНОИР. Основна цел е разширяване достъпа до образование на децата от уязвими групи.

 

ДГ „Звездица“, град Кнежа 

Кнежа, ул. „Георги Димитров“ №36

Телефон: 0877 902502

Email: dg.zvezditsa_knezha@abv.bg

Директор: Наталия Рангелова

Сайт: https://www.dgzvezditsa.com/

Детска градина „Звездица“ е построена през 1976 г. и е разположена на площ от 10 дка, от които 1100 кв. метра са застроени със сграда на два етажа. Капацитетът е 140 деца. Те са разпределени в пет групи – една яслена, три за деца на 3, 4 и 5 години, подготвителна група за училище.

През 2020 г. е завършен проектът „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина „Звездица“, град Кнежа“ на обща стойност 1 930 356,67 лв. по ПРСР. Направена е цялостна подмяна на покривното покритие, топлоизолация на фасадите, покривната таванска плоча, както и изолация на пода на помещенията на първия етаж. Приложени са мерки за повишаване ефективността на отоплителната инсталация и котелната уредба, както и за намаляване консумацията на електроенергия, чрез подмяна на отоплителни тела, монтаж на соларна инсталация от слънчеви колектори и подмяната на част от осветлението с енергоспестяващо. Част от средствата са използвани за подобряване на материалната база, включително и цялостно обзавеждане – нови мебели, нова техника и уреди, нови детски пособия за игра. Обновената сграда на вече се използва от питомците на градината.

 

ДГ „Огнян Михайлов“, град Кнежа

гр. Кнежа,

ул. “Хаджи Димитър” №1

Телефон 0887 206 632

e-mail: odz1_kneja@abv.bg

Директор: Елена Грамова

Сайт: https://dg-ognyanmihailov.com/

Фейсбук: ДГ Огнян Михайлов

Детската градина  „Огнян Михайлов” се намира в западната част на града, северно от главния път Кнежа – Бяла Слатина. Сградата е с площ 650 кв.метра на два етажа, сред голям и озеленен с дървета и цветя двор 13 дка.  Детското заведение е с  пет групи, от които 4 градински и 1 яслена, като за всяка група има  занималня, спалня, санитарен възел, гардеробна, офис за разпределяне на храната. Храната се приготвя в кухня, собственост на детската градина

Благодарение на личната заинтересованост, трудът на персонала, на родителите и на общината,  в детското заведение са направени редица подобрения по материалната база – боядисване на  оградата,  ремонт на инсталацията в пералното помещение, подновяване на настилките, подмяна на вътрешната  дограма на занималните и санитарните възли. По проект за енергийна ефективност са ремонтирани външната изолация и покрива. Детската градина разполага с интернет връзка, всяка група има компютър. За осигуряване на безопасни условия за възпитание и обучение на децата са подновени уредите в двора на детското заведение.

През учебната 2020/2021г. ДГ „Огнян Михайлов“ участва в различни  проекти и национални програми към МОН: „Успяваме заедно“, „Заедно в грижа за ученика“, проект за предоставяне на средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и        спортно- туристическа дейност.

 

ДГ „Детска планета“, село Бреница

Село Бреница,

ул. „Христо Ботев“ №10

Телефон: 0895 128325,

09145 2376

E-mail: dg_brenitsa@mail.bg

Директор: Ива Ангелова

Сайт: https://dg-brenitsa.com/

Фейсбук: ДГ Детска планета

 

Построена през 1973 г., детската градина се помещава в двуетажна сграда с двор от 8 дка. Към нея има обособени кухня и административен блок. Състои се от 1 яслена група, 1 група 3-4 годишни деца, 1 за петгодишни и една подготвителна за училище група. За всяка група има занималня, спалня, сервизно помещение, офис и съблекалня.

Цялостната дейност е насочена към развитие на детския интелект, поставяне основите на личността и подготовката на децата за училищен живот, т.е. стимулиране индивидуалния образователен потенциал на всяко дете. Всички дейности се осъществяват с изключителна отговорност и професионализъм. В детската градина е създаден емоционален комфорт, уютна атмосфера, професионално спокойствие и грижи за децата и персонала.

През 2020 г. успешно е изпълнен проектът на Община Кнежа „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Детска планета” в с. Бреница със средства от „Красива България“. Извършено е цялостно саниране на сградата, подменена е старата дървена дограма с нова от PVC профил, положена е топлоизолация на стените и покривната плоча, ремонтирана е покривната конструкция, както и улуците и водосточните тръби. Детската градина вече е и с изцяло нова осветителна инсталация от LED осветителни тела.

 

ДГ „Лиляна Димитрова“, село Еница

с. Еница, ул. „Г. Димитров“ № 23

Телефон: 091 433 64

Email: cdg_enica@abv.bg

Директор: Ели Йорданова

Сайт: https://dg-enica.kidbg.info/

Детската градина е с целодневно обучение за деца от две годишна възраст до постъпването им в първи клас при спазване на всички образователни стандарти. За сметка на капиталовата програма на общината, материалната база е обновена, изцяло е ремонтиран и покривът на сградата. Осигурена е модерна, функционална и безопасна среда за игри, обучение, забавления и спорт.

В учебното заведение се прилагат мерки за повишаване качеството на образованието чрез индивидуален подход към всяко дете и партньорство с родителите, както и програми за превенция на ранното напускане на ДГ и адаптация на децата от уязвими групи.

 

Детска ясла №1

Гр. Кнежа,

ул. „Стефан Цанов“ №40

09132 7427, 0879 12 77 64

detska_yasla_1@abv.bg

Фейсбук: Детска ясла №1

Директор: Мая Цонкова

Детското заведение е създадено през 1965 г. и работи с капацитет от 48 легла, разпределени в три групи. Важността и целесъобразността на ясленото възпитание е широко признат, не само по образователни причини, но и за развиване на социални умения и самочувствие у децата. Поради специфичните особености на възрастта от две до четири години, в Детска ясла № 1 се отделя специално внимание на приучаването на децата към здравословни хигиенни навици, самостоятелност и умение за общуване с връстниците им и с възрастните хора.

Сградата се намира в централната част на града. Разположена е на улица със слаб автомобилен трафик, което я прави едновременно достъпна и безопасна.  Сервизните помещения, както и тези за занимания, храна и отдих, са съобразени с нуждите на малчуганите. Дворът е организиран чрез няколко площадки за игра. Всеки един елемент от оборудването му е обезопасен и се следи за неговата техническа изправност.

Мисията на екипа е да създаде емоционален комфорт за социализация и свободно разгръщане на индивидуалния потенциал на всяко дете. За децата са осигурени здравословна храна, условия за радостни игри, провокиращи любопитството занимания за опознаване на света, физически упражнения, музика и танци и най-вече спокойствие, сигурност и любов.