Портал Кнежа | Институт по царевицата
741
page-template-default,page,page-id-741,page-child,parent-pageid-578,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Институт по царевицата

гр. Кнежа, п.к. 5835

тел: +359 9132 7163, +359 9132 2163

e-mail: mri_kneja@abv.bg

Сайт: https://www.ic-kneja.com/

Фейсбук страница: Институт по царевицата

Директор: доц. д-р Наталия Петровска

 

Институтът по царевицата, който е уникален за страната ни, е създаден преди близо 100 години. През 1924 г. със заповед на Министъра на земеделието е открито Опитно поле в Кнежа, а на 03.12.1925 г. с Указ на Негово Величество цар Борис III се създава и Институтът по царевица. През 1926 г. са изобретени и първите сортове подобрена царевица – „Бяла седефена царевица“ и „Жълта местна подобрена – 1857“.  През 1931 г. Опитното поле се обединява със семепроизводното стопанство към Практическото земеделско училище в Държавна земеделска опитна станция.

От 1946 г. до 1950 г. научно-изследователската дейност се развива в две направления – „Агротехника“ и  „Селекция“ и върху други култури, освен царевицата – пшеница, слънчоглед, ечемик, овес, бобови. През 1950 г. с решение на Министерство на земеделието, Държавната земеделска станция прераства в Институт по агротехника. Малко по-късно се обединява със станцията по животновъдство и прераства в Селскостопански научноизследователски институт. През 1962 г. отново се трансформира в Институт по царевицата – Кнежа. В селекционните програми се въвежда наличният световен генофонд и най-новите достижения в областта на селекцията и генетиката на царевицата, което дава възможност в кратък период да бъдат създадени, признати и районирани серия нови хибриди. През 1982 г. Институтът става член на Селскостопанската академия, а през 2000 г. се превръща в звено от Националния Център за Аграрни Науки. След 2008 г. Институтът по царевицата досега е в системата на Селскостопанска академия – София. След профилирането му в областта на царевицата, в Института са признати общо 96 броя хибрида царевица.

 

В Националната Сортова Листа на България са включени 23 броя хибриди, 29 линии и 4 специални хибрида на Института. В Патентното ведомство се поддържат сертификатите на 29 броя царевични хибриди и линии. В днешни дни Институтът в Кнежа поддържа като растителен генофонд работна колекция от 2 246 броя образци, наши и чужди самоопрашени линии, сортове и синтетични популации, от които 1700 – самоопрашени линии, 182 местни материали и 364 синтетични популации. Създадените хибриди царевица са с висок потенциал за придобиване и качество от всички групи на зрялост и направления при използване. Всички хибриди съчетават висока продуктивност и устойчивост към икономически важни болести и неприятели по царевицата.

В момента научноизследователската работа в Института по царевица е организирана в два отдела: „Генетика, селекция и семепроизводство“ и „Агротехника и икономика на царевичното производство“. Над изследванията се трудят 16 научни работника, от които 2-ма професори, 7 доцента, 1 гл. ас доктор и 6 асистента  с тематична насоченост: Селекция, Генетика, Фитопатология, Ентомология, Физиология, Биохимия, Агрохимия, Обработка на почвата, Хербология, Икономика и др. Общият брой на колектива е 99 човека.