Портал Кнежа | Училища
755
page-template-default,page,page-id-755,page-child,parent-pageid-578,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Училища

СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа

Град Кнежа, ул. „Христо Смирненски“ № 52

Телефон: 09132 7185

Директор: Веселка Колдашка

kolda6ka_su@abv.bg

Сайт: http://soukneja.org/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/soukneja

Средното общообразователно училище „Неофит Рилски“ е създадено на 6 юни 1921 г., като до 1936 г. е Политехническа гимназия.   През 1950 г. училището е преименувано на Единно общообразователно училище „Васил Коларов“, а през 90-те години възвръща старото си име. Днес в него се обучават и възпитават ученици от подготвителен до ХІІ клас, като през 2016-та става Средно училище ,,Неофит Рилски“.

В учебното заведение работи екип от висококвалифицирани преподаватели. Учениците взимат престижни награди на олимпиадите по биология, химия, български език и литература, математика. Те участват в национални конференции, състезания и на матурите по различни предмети. През последните години възпитаници на СУ „Неофит Рилски“ продължават образованието си в Холандия, Англия и други страни.

Училището е носител на орден ,,Кирил и Методий” II степен, а по повод 100-годишнината от основаването му, получава от общината Почетна значка и Почетна грамота на целия учителски колектив за цялостен принос в образователната сфера и издигане авторитета на Община Кнежа.  В СУ „Неофит Рилски“ се организират и допълнителни клубове по интереси – „Театър и слово“, ателие „Млад шивач“, „Творим заедно“, „Аз и природата“, има и мажоретен състав.

 

ОУ „Васил Левски“, гр. Кнежа

Кнежа, ул. „Опълченска“ 84

Телефон: 09132 6230

e-mail:  ou_levski_kn@abv.bg

Директор: Таня Цуцуманова

Сайт: http://ou-levski.net/

 

Училище „Васил Левски” отваря врати за своите питомци от І до ІV отделение още през 1931 г., като в началото в него са се обучавали 226 ученика в 6 паралелки. През 1939 г. е построен вторият етаж, а степента на образование се разширява до VІІ клас. През годините в сградата е направена столова, помещение за гориво, построена е оранжерия. През 1964 г. учениците вече се обучават до VІІІ клас. Ограден е дворът на училището, изградени са работилница и чешма, асфалтира се спортната площадка, откриват се първите занимални за начален и прогимназиален курс.

В момента училището разполага с два компютърни кабинета, обновен физкултурен салон, приветливи и топли класни стаи, игротека за провеждане на извънкласни мероприятия и ученически стол, в който се предлага закуска и обяд за учениците. В училището работят психолог и ресурсен учител. Преподавателите са квалифицирани и учениците получават качествено и модерно обучение. Училището е газифицирано.

В 85-годишната си история ОУ „Васил Левски“ е известно с високите си спортни постижения: футболният отбор става областен първенец през 1998 г., а на републикански турнир под шефството на „Данон” заема ІV-то място. Деца от училището са комплексен първенец по лека атлетика и спортни игри – хандбал, волейбол, баскетбол и футбол. Учениците са основали Клуб „Млади възрожденци“. ОУ „Васил Левски“ е одобрено за иновативно училище и е член на Световния образователен форум.

 

ОУ „Отец Паисий“, гр. Кнежа

Кнежа,  ул. „Паисий Хилендарски“ № 26

Телефон: 9132 7034

e-mail:  oy_paisii@mail.bg

Директор: инж. Юли Горнишки

Сайт: http://www.daskalo.com/oupaisii/

ОУ „Отец Паисий“ е създадено през 1910 година. В училището се обучават деца от първи до седми клас. Способни и квалифицирани учители се грижат малчуганите да усвояват необходимите знания за пълноценна реализация в живота, но също така да бъдат отговорни и трудолюбиви хора.

Паралелките са със сравнително малък брой ученици и това дава възможност преподавателите да отделят достатъчно внимание на всяко едно дете и да му окажат помощ за овладяване на материала.

Училището има собствена кухня, която осигурява евтина, прясна и здравословна храна. За децата, които живеят сравнително далече, е осигурен  училищен автобус. С помощта на общината, колектива и родителите, класните стаи са обновени, има и  напълно оборудвани две компютърни зали. Учебната смяна е една – само сутрин.

 

НУ „Кнежица“, гр. Кнежа

гр. Кнежа, ул. “Христо Ботев” № 20;

Телефон: 09132/ 74 05; 09132/ 50 22

e-mail:  nu_knejica_kneja@abv.bg

Директор:    Анатоли Драшански

Сайт: http://nuknezhitsa.weebly.com/

Училището е основано още през 1869 година, като първото му име е „Христо Ботев“. В днешни дни в В НУ „Кнежица“ (с филиал) се провежда възпитателно-образователен процес за ученици в класовете от 1-ви до 4-ти. Учебните занятия и занимания се провеждат в една смяна. Училището е с изцяло общинско финансиране.

Малките възпитаници на училището се включват в състезания по рисуване и четене, имат отбор по народна топка, участват в различни събития на общината и областта.

 

ОУ „Христо Ботев“, село Бреница

Село Бреница, ул. „Христо Ботев“ №12

Телефон: 0879 452 514, 09145 2515

e-mail:  ou_brenitsa@abv.bg

Директор: Веселка Георгиева

Сайт: http://ou-brenitsa.blogspot.com/

 

Първото училище в село Бреница е открито през 1830 г., като обучението е индивидуално – изучавало се четене, писане и ракам (смятане), а дисциплината била крайно сурова. През 1860 г. е построена нова училищна сграда при Байрактарите. В нея имало две стаи – една класна стая и една за учителите, въвеждат се нови учебни предмети – история, география, граматика. През 1872 г. в църковния двор е построено ново училище, а след Освобождението в селото е открито девическо училище. По статистически данни, през учебната 1894/1895 г. в с. Бреница имало едно смесено училище до шесто отделение със седем учители и една учителка и 357 ученика.

През 1986 г. началното училище е закрито, а прогимназията става основно училище от първи до осми клас. От 1994 г. учебното заведение обхваща и децата от село Лазарово. В днешни дни ОУ „Христо Ботев“ разполага с обновена материална база, предоставяща условия за съвременен процес и осигуряваща качествено и достъпно обучение според държавните образователни изисквания и стандарти. В сградата на училището има седем класни стаи, един компютърен кабинет, четири стаи, оборудвани за часовете занимания по интереси на ГЦОУД, библиотека и голям и малък физкултурен салон, стол за хранене, медицински кабинет и работилница. През 2012 г. е направено пълно саниране, подменена е дограмата. В училището има извънкласни занимания по корабо- и ракетомоделизъм, а участниците са класирани в републикански състезания по тези дисциплини. Има още и кръжок по фотография, ученически хор, музикален състав по фанфарна музика и театрален кръжок.

 

ОУ „Васил Левски“, село Еница

Село Еница, ул.“Ленин“ № 5, п.к.5837

Телефон: 0885994123

Email: ou_enitsa@abv.bg

Сайт: https://www.vlevski-enitsa.com/

Директор: Мая Бусерска

 

Основното училище в село Еница води своето начало от далечната 1924 година. Първоначално децата учили в килийно училище, а по-късно обучението се провеждало в частни домове. Елитът и жителите на селото решават, че трябва да построят училище и в продължение на няколко години събират пари, дарения от приятели от други градове, включително и София. Така, с доброволен труд и много любов в центъра на селото е изградена двуетажна сграда и на 15 септември 1924 г. училището отваря врати.

Днес в ОУ„Васил Левски“ учат 70 деца. Няма празник, на който сцената на читалището да не се огласи от техните изяви. Много са и отличията получени от спортни състезания. През 2000 г. отборът по БЧК се класира на II място в областта. На викторина посветена на Васил Левски, учениците V-VШ клас се състезават с други училища от района. Много са и учениците, които отлично работят в кабинета по Информационни технологии.

През годините на съществуването си, учебното заведение се стреми да осигурява интелектуално, нравствено, естетическо и физическо развитие на своите възпитаници. Тук са завършили инженери, лекари, учители, както и световно известният оперен певец Николай Гаубич и популярният тромпетист Иван Данов. В училището има два клуба по интереси – „Вълшебна математика“ и  „Народни и модерни танци“. ОУ „Васил Левски“ участва и в реализацията на два проекта на МОН: „Подкрепа за успех“, чийто цели са повишаване на подготовката по математика, български език и литература и английски и развиване на индивидуалните способности и потребности на всеки ученик; проект „Образование за утрешния ден“ за повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците.