Портал Кнежа | Природа и спорт
570
page-template-default,page,page-id-570,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Природа и спорт

Община Кнежа се намира в западната най-ниска част на Дунавската равнина, като по-голямата част от територията е с надморска височина от 100 до 200 м. В долината на река Искър, която тече до източната граница на общината, надморската височина варира от 0 до 100 м., а реката е със силно изразени меандри.

Поради равнинния релеф, най-голям относителен дял от територията заема земеделската земя – по данни на общинската администрация, тя е 299 091 дка или 92 % от цялата площ, при средно за страната 57,4%. Горският фонд е едва 4 431 дка, което е около 1,39% от площта. Горски масиви има само около град Кнежа и село Бреница. Общината се отнася към Европейската широколистна горска област, като запазените широколистни гори са представени от цер, благун, летен и виргилиев дъб, мъждрян, клен, бряст, габър, липа и др. Естествената растителна покривка е почти изцяло унищожена и заменена с културна – ниви със зърнени и технически култури и трайни насаждения. Естествената растителност е запазена е само на отделни петна и е представена от степни тревни видове, като коило, садина, белизма, сграбиче, теснолист божур, пъстър клин, гороцвет, пелин, перуника, дунавски зановец и др. През територията на град Кнежа преминава река Гостиля, която води началото си от землището на с.Търнак (община Бяла Слатина) и  на север се влива в р.Искър.

Поради типичния земеделски ландшафт, в община Кнежа няма много природни забележителности. Все пак, условията са подходящи за ловен и риболовен туризъм – на територията има три язовира и две реки, за екологичен туризъм – наблюдение на редки видове в двете защитени зони, тук е и най-голямата атракция на Северозапада – Зоопаркът Гергана. В самия град Кнежа има и много добри условия за спорт и провеждане на състезания, районът е известен и с организираното вече над десет години  Оф роуд рали „4х4 Екстрийм“ около село Лазарово.