Портал Кнежа | Фестивал на местните земеделски продукти и занаяти
1191
post-template-default,single,single-post,postid-1191,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Фестивал на местните земеделски продукти и занаяти

Фестивал на местните земеделски продукти и занаяти

На 25.09.2021г. в гр. Кнежа се проведе „Фестивал на местните земеделски продукти и занаяти“.

Събитието се организира от „Местна инициативна група – Кнежа“ в изпълнение на Договор №РД-50-82/06.07.2021г., като част от проект „Популяризиране ефективността на подхода ВОМР чрез създаване на информационен сайт, исторически албум и провеждане на фермерски фестивал с цел запазване на МИГ като действащ субект“, по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Приоритетна ос – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – водено от общностите местно развитие). 

Целите на проекта са да популяризира подхода ВОМР, елементите на местната идентичност, да запази МИГ като действащ субект и да въведе иновативни практики.

В събитието се включиха 50 участници – от секторите на науката и образованието, земеделски стопани и преработватели на земеделска продукция, пчелари и представители на местни занаяти и приложни изкуства. За превръщането на фестивала в истински празник допринесоха съставите на НЧ „Народно съзнание“ с.Бреница и НЧ „Борба – 1896“ гр.Кнежа.

 

Фестивалът бе организиран с доброволен труд от  Милена Горанова – координатор, Александра Нинова и Галя Шугльова – доброволци. Екипът на МИГ-Кнежа благодари на Общинското ръководство на Община Кнежа за подкрепата и на всички участници за това, че се включиха в това първо по рода си събитие за нашата територия. Надяваме се фестивалът да стане традиционен и да даде възможност за популяризиране на местните продукти и занаяти.